Deze website gebruikt cookies om je surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

1.Ondernemingsgegevens: De Toverfee, Weg naar Zwartberg 4, 3660 Opglabbeek, 089/85.50.88

2. Algemene bepalingen:

 De elektronische webwinkel van De Toverfee , met maatschappelijke zetel op Weg naar Zwartberg 4, 3660 Opglabbeek (België),  BTW BE 0880.821.069., biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij De Toverfee.  De  klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze  zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De online prijzen op de website en de prijzen in de winkel zijn gelijk. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto of tekening is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet  inbegrepen zijn in de prijs. De Toverfee  is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Toverfee. De Toverfee is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van sales@detoverfee.be en De Toverfee de betaling van de goederen ontvangen heeft . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd door DPD of kunnen in de winkel afgehaald worden, nadat deze goederen betaald zijn.

 Aangezien wij zowel op het internet als in de winkel verkopen kan het zijn dat een artikel niet in voorraad is. Niet geleverde goederen worden niet automatisch nageleverd. Ze kunnen worden nageleverd mits betaling van de verzendingskosten.

3. Betalingsmogelijkheden en Betalingsvoorwaarden

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van sales@detoverfee.be en De Toverfee de betaling van de goederen ontvangen heeft . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd door DPD of kunnen in de winkel afgehaald worden, nadat deze goederen betaald zijn.

4. Levering

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd door DPD of kunnen in de winkel afgehaald worden, nadat deze goederen betaald zijn. Leveringen worden bezorgd door DPD. Het maximum te verzenden gewicht is 30kg. Voor leveringen hoger dan 30kg nemen we contact met jullie op. De Toverfee behoudt zich het recht voor om leveringen boven de 30kg en leveringen die niet kunnen worden geleverd door DPD niet uit te voeren en te annuleren. Leveringen worden verzonden van maandag tot vrijdag. Zodra het pakket is afgegeven aan DPD  is De Toverfee niet meer aansprakelijk voor verlies, diefstal enz...

5. Verzendkosten en verpakkingskosten

Verzendkosten: Bestellingen boven de 75 € worden gratis geleverd en verpakt. Bij aankoop van minder dan 50 € zijn de verzendingskosten 5 €.

6. Retourneren

Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet De Toverfee binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen veertien (14) dagen nadat hij De Toverfee  heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan verkoper op eigen kosten, dit in een niet beschadigde originele verpakking. De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de pakbon en/of factuur. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn gebruikt.

De Toverfee  zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal De Toverfee de Koper hieromtrent informeren en zal de verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de Overeenkomst verzaken.

 Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal De Toverfee  de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan De Toverfee, terugbetalen aan de Koper. Indien er verzendkosten waren, worden deze niet terug betaald. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn.

 Artikels met korting of artikels van vorige seizoenen in afprijzing kunnen niet worden geruild.

7. Klantendienst

Vragen over  uw bestelling?

 Dan kan u ons contacteren via telefoon op het nummer: 0032(0)89 85 50 88  tijdens  de winkel uren of op het e-mailadres: info@detoverfee.be.

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw email adres door.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Gelieve steeds uw contactgegevens duidelijk te vermelden.